XHTML5.NL

<form>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <form>-element is een element op blokniveau dat een formulier omsluit.

Binnen het formulier worden controle-elementen geplaatst. Ook normale elementen kunnen onderdeel van een formulier zijn.

Een document kan meerdere formulieren bevatten, maar dan kunnen deze niet door elkaar heen lopen.

 • <form … > … </form>
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE niet
 • Chrome 1.0+
 • Firefox niet
 • Safari 1.0+
 • Opera 6.0+

accept-charset-attribuut

Het accept-charset-attribuut geeft aan in welke karaktersets de server opgestuurde formuliergegevens kan lezen. Indien meerdere karaktersets worden ondersteund, kunnen deze gescheiden worden door spaties. Uitsluitend ASCII-compatibele karaktersets zijn toegestaan.

Indien dit attribuut afwezig is, zal de browser zelf moeten kiezen in welke karakterset het de gegevens verstuurt. Vaak zal de karakterset waarin het document is ontvangen sterk meewegen in deze beslissing.

 • <form accept-charset="…" … > … </form>
 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

action-attribuut

Het action-attribuut specificeert de bestemming van het formulier, d.w.z. het webadres waarnaar het ingevulde formulier wordt opgestuurd.

De mogelijke waarden zijn gelijk aan het href-attribuut van koppelingen.

 • <form action="…" … > … </form>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 5.0+
 • Chrome niet
 • Firefox 1.0+
 • Safari niet
 • Opera niet

autocomplete-attribuut

Het autocomplete-attribuut kan worden gebruikt om voor alle <input>-elementen van het formulier een standaardwaarde voor ditzelfde attribuut in te stellen.

De mogelijke waarden zijn hetzelfde. Voor het <form>-element is echter de standaardwaarde altijd "on".

 • <form autocomplete="…" … > … </form>
 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

enctype-attribuut

Indien het HTTP-werkwoord van het formulier "POST" of "PUT" is, worden voor het verzenden van het formulier alle ingevulde gegevens door de browser in een (virtueel) bestand gezet. Dit bestand wordt daarna geüpload naar het webadres dat als formulierbestemming is vermeld.

Het enctype-attribuut geeft aan wat de bestandsindeling van dit bestand moet zijn. Dit wordt opgegeven als MIME-type.

Drie bestandstypen mogen gebruikt worden:

 • "application/x-www-form-urlencoded": dit is de standaardindeling;
 • "multipart/form-data": dit is een ruimer opgezet formaat en tevens het enige formaat van de drie waarin andere bestanden kunnen worden ingevoegd (noodzakelijk voor uploadformulieren);
 • "text/plain": dit is eenvoudige, platte tekst die voor mensen goed leesbaar is en bijv. handig is als het formulier per e-mail wordt verzonden en handmatig moet worden verwerkt.
 • <form enctype="…" … > … </form>
 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

method-attribuut

Het method-attribuut specificeert het HTTP-werkwoord waarmee het formulier wordt verzonden. Dit attribuut is dus betekenisloos wanneer het formulier niet over HTTP wordt verzonden (e-mail gaat bijv. niet over HTTP).

Vier werkwoorden zijn mogelijk:

 • "GET": de formuliergegevens worden simpel gezegd achter de bestemmings-URL geplakt en deze nieuwe URL wordt dan normaal geladen in de browser (de standaardinstelling);
 • "POST": de formuliergegevens worden in een bestand geplaatst en dit bestand wordt verzonden naar een script op de server dat bereikbaar is via de bestemmings-URL;
 • "PUT": de formuliergegevens worden in een bestand geplaatst en de server wordt verzocht het bestaande bestand op de bestemmings-URL te vervangen door dit ingestuurde bestand, of, indien onder deze URL nog geen bestand bestond, het ingestuurde bestand simpelweg onder deze URL op te slaan;
 • "DELETE": de server wordt verzocht het bestaande bestand op de bestemmings-URL te verwijderen (er worden geen formuliergegevens verzonden).
 • <form method="…" … > … </form>
 • HTML 4.01+
 • XHTML 1.0T, 5+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.0+

name-attribuut

Het name-attribuut stelt de naam in die gebruikt kan worden om via het HTML-DOM toegang te krijgen tot het formulier (via de 'forms-verzameling'). Indien aanwezig moet de waarde gelijk zijn aan het id-attribuut.

 • <form name="…" … > … </form>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 10.0+
 • Chrome 10.0+
 • Firefox 4.0+
 • Safari 5.0+
 • Opera 10.5+

novalidate-attribuut

Het booleaanse novalidate-attribuut geeft aan dat de formulierinvoer niet door de browser gevalideerd moet worden voordat het wordt verzonden.

 • <form novalidate="novalidate" … > … </form>

target-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het target-attribuut.

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

accept-attribuut

Het accept-attribuut specificeerde de standaardwaarde van de gelijknamige attributen van <input>-elementen.

Indien afwezig was de standaardinstelling dat alle bestandstypen zijn toegestaan.

 • <form accept="…" … > … </form>