XHTML5.NL

<input>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <input>-element representeert een controle-element, doorgaans binnen een formulier. De attributen bepalen om wat voor soort controle-element het gaat.

 • <input … />

accept-attribuut

Zie de attributen m.b.t. invoerbeperkingen voor de beschrijving van het accept-attribuut.

alt-attribuut

Zie de attributen m.b.t. afbeeldingsknoppen voor de beschrijving van het alt-attribuut.

 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 5.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 9.0+

autocomplete-attribuut

Het autocomplete-attribuut geeft aan of de browser het formulierveld mag auto-aanvullen, oftewel ingevulde gegevens mag opslaan om later snel opnieuw in te kunnen vullen. Dit attribuut is bedoeld om te voorkomen dat gevoelige gegevens zoals creditcardgegevens en wachtwoorden voor internetbankieren door de browser worden opgeslagen.

Er zijn twee mogelijke waarden:

 • "on": auto-aanvullen is toegestaan;
 • "off": auto-aanvullen is verboden.

Standaard wordt de waarde geërfd van het <form>-element.

 • <input autocomplete="…" … />

autofocus-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het autofocus-attribuut.

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

checked-attribuut

Als het type "checkbox" of "radio" is, geeft het booleaanse checked-attribuut aan dat deze optie standaard is aangevinkt.

 • <input checked="checked" … />

disabled-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het disabled-attribuut.

form-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het form-attribuut.

formaction-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het formaction-attribuut.

formenctype-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het formenctype-attribuut.

formmethod-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het formmethod-attribuut.

formnovalidate-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het formnovalidate-attribuut.

formtarget-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het formtarget-attribuut.

height-attribuut

Zie de attributen m.b.t. afbeeldingsknoppen voor de beschrijving van het height-attribuut.

 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 10.0+
 • Chrome niet
 • Firefox 4.0+
 • Safari niet
 • Opera 9.0+

list-attribuut

Wanneer het type "text", "search", "url", "tel", "email", "range", "color" of een aan data en tijden gerelateerd type is, kan het list-attribuut gebruikt worden om een lijst van suggesties beschikbaar te stellen. Het heeft als waarde het id-attribuut van een <datalist>-element.

 • <input list="…" … />

max-attribuut

Zie de attributen m.b.t. invoerbeperkingen voor de beschrijving van het max-attribuut.

maxlength-attribuut

Zie de attributen m.b.t. invoerbeperkingen voor de beschrijving van het maxlength-attribuut.

min-attribuut

Zie de attributen m.b.t. invoerbeperkingen voor de beschrijving van het min-attribuut.

 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 10.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 3.6+
 • Safari 4.0+
 • Opera 11.0+

multiple-attribuut

Als het type "file" of "email" is, geeft het booleaanse multiple-attribuut aan dat meerdere bestanden kunnen worden geüpload, respectievelijk meerdere e-mailadressen gescheiden door komma's kunnen worden ingevoerd.

 • <input multiple="multiple" … />

name-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het name-attribuut.

pattern-attribuut

Zie de attributen m.b.t. invoerbeperkingen voor de beschrijving van het pattern-attribuut.

placeholder-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het placeholder-attribuut.

readonly-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het readonly-attribuut.

required-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het required-attribuut.

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

size-attribuut

Het size-attribuut geeft bij de typen "text", "password", "search", "url", "tel" en "email" aan hoeveel karakters het invoerveld ongeveer breed is. De waarde is een getal dat het aantal karakters aangeeft.

De standaardwaarde is in de meeste browsers 20.

Dit attribuut heeft geen invloed op hoeveel karakters er kunnen worden ingevoerd; gebruik voor een invoerbeperking het maxlength-attribuut.

 • <input size="…" … />

src-attribuut

Zie de attributen m.b.t. afbeeldingsknoppen voor de beschrijving van het src-attribuut.

step-attribuut

Zie de attributen m.b.t. invoerbeperkingen voor de beschrijving van het step-attribuut.

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

type-attribuut

Het type-attribuut bepaalt om wat voor een soort controle-element het gaat. De standaardwaarde is "text".

Van oudsher zijn de volgende typen mogelijk:

 • "hidden": een onzichtbare parameter die met het formulier mee wordt gestuurd;
 • "text": een normaal tekstveld van een enkele regel;
 • "password": een tekstveld om een wachtwoord in te voeren;
 • "checkbox": een los aanvinkhokje dat aan en uit kan worden gevinkt;
 • "radio": een aanvinkhokje uit een verzameling waarvan er maximaal één kan worden aangevinkt;
 • "file": een bestandsselectieveld waarmee een bestand met het formulier mee kan worden geüpload;
 • "submit": een normale knop om het formulier te verzenden;
 • "image": een knop om het formulier te verzenden in de vorm van een afbeelding;
 • "reset": een knop om het formulier te herstellen naar de standaardinvulling;
 • "button": een andere knop, die uitsluitend iets doet als er een script aan is toegevoegd.

Sinds (X)HTML5 zijn de volgende typen ook mogelijk:

 • "search": een tekstveld van een enkele regel t.b.v. de invoer van een zoekopdracht;
 • "tel": een tekstveld om een telefoonnummer in te voeren;
 • "url": een tekstveld om een webadres in te voeren;
 • "email": een tekstveld om een e-mailadres in te voeren;
 • "datetime": een invoerveld om een datum en tijd te kiezen (intern wordt dit het formaat van een datetime-attribuut);
 • "date": een invoerveld om een datum te kiezen (intern wordt dit '2009-08-22' voor 22 augustus 2009);
 • "month": een invoerveld om een jaar en een maand te kiezen (intern wordt dit '2009-08' voor augustus 2009);
 • "week": een invoerveld om een week van een jaar te kiezen (intern wordt dit '2009-W03' voor de derde week van 2009);
 • "time": een invoerveld om een tijdstip te kiezen (intern wordt dit het gedeelte van het formaat van het datetime-attribuut na de 'T');
 • "datetime-local": een invoerveld om een lokale datum en tijd te kiezen (intern wordt dit het formaat van een datetime-attribuut, maar zonder tijdzone-indicatie);
 • "number": een tekstveld van een enkele regel voor het invoeren van een reëel getal (intern formaat: optioneel beginnend met een minteken, gevolgd door cijfers, optioneel gevolgd door een punt ('.') en de decimalen, optioneel gevolgd door een 'e' met optioneel een '+' of '-' gevolgd door cijfers die de exponent vormen bij vermenigvuldiging van het getal voor de 'e' met tien tot deze macht);
 • "range": een schuifregelaar (interne formaat gelijk aan dat van "number");
 • "color": een kleur (intern wordt de hexadicemale notatie voor kleuren gebruikt, dus '#FFFF00' voor geel).

Van deze nieuwe invoervelden is de browserondersteuning zeer beperkt. Browsers die het type niet herkennen, gebruiken het type "text", en de server dient er dan rekening mee te houden dat de gebruiker zich niet netjes aan het officiële formaat houdt.

 • <input type="…" … />

value-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het value-attribuut.

width-attribuut

Zie de attributen m.b.t. afbeeldingsknoppen voor de beschrijving van het width-attribuut.

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

align-attribuut

Zie de attributen m.b.t. afbeeldingsknoppen voor de beschrijving van het align-attribuut.

ismap-attribuut

Zie de attributen m.b.t. afbeeldingsknoppen voor de beschrijving van het ismap-attribuut.

usemap-attribuut

Zie de attributen m.b.t. afbeeldingsknoppen voor de beschrijving van het usemap-attribuut.