XHTML5.NL

Koppelingen (X)HTML

 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

href-attribuut

Het href-attribuut geeft de bestemming van een koppeling aan.

Bij een <a>-element is dit het document/bestand dat wordt geopend of de opdracht die wordt uitgevoerd zodra op de hyperlink wordt geklikt. Bij het <link>-element is dit het document/bestand waarnaar verwezen wordt.

Bij het <base>-element is dit het pad naar de map waar alle andere adressen relatief aan zijn. Dit kan weer relatief aan de locatie van het document zelf zijn. Het is aan te raden dit pad met een slash te beëindigen.

In XHTML 2.0 kon het href-attribuut ook op andere elementen worden toegepast, waarbij deze elementen zich als hyperlinks gingen gedragen, maar dit idee is geschrapt in (X)HTML5.

 • <a href="…" … > … </a>
 • <area href="…" … />
 • <base href="…" … />
 • <link href="…" … />
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox 1.0–3.5
 • Safari niet
 • Opera niet

hreflang-attribuut

Het hreflang-attribuut kan overal toegepast worden waar een href-attribuut is, en geeft indien aanwezig de taal van het document aan waarnaar verwezen wordt.

Zie het globale lang-attribuut voor informatie over de taalcodes die gebruikt moeten worden.

 • <a hreflang="…" … > … </a>
 • <area hreflang="…" … />
 • <link hreflang="…" … />
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.6+

media-attribuut

Het media-attribuut geeft aan voor welke typen uitvoerapparatuur de koppeling bedoeld is. Gescheiden door komma's kunnen meerdere apparaten worden opgegeven.

De mogelijke uitvoerapparaten zijn:

 • "all": alle apparaten;
 • "screen": een computerbeeldscherm;
 • "print": een printer;
 • "aural": een spraaksynthesizer;
 • "braille": een brailleleesapparaat;
 • "handheld": een klein beeldscherm;
 • "projection": een projectieapparaat;
 • "tty": een apparaat dat alleen platte tekst kan weergeven;
 • "tv": een televisietoestel.

De voornaamste toepassing is het specificeren voor welke apparaten bepaalde stijlbladen bedoeld zijn door het op het <link>-element toe te passen.

Voor <a>-elementen en <area>-elementen bestaat dit attribuut pas sinds (X)HTML5. In HTML 4 en XHTML 1 was de standaardwaarde niet "all", maar "screen", hoewel veel browsers altijd "all" als standaardwaarde hebben gehanteerd.

 • <a media="…" … > … </a>
 • <area media="…" … />
 • <link media="…" … />
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0T, 5+
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

target-attribuut

Het target-attribuut geeft aan waar de bestemming van een koppeling moet worden geopend. In geval van het <base>-element specificeert het de standaaardinstelling voor de rest van het document.

De waarde van het target-attribuut kan ofwel de naam van een frame zijn (via het name-attribuut van het frame gedefinieerd) ofwel één van de volgende speciale namen:

 • "_top": het volledige venster/tabblad wordt gebruikt voor het volgen van de koppeling;
 • "_self": de koppeling wordt geopend in het huidige frame (kan target-attribuut van <base>-element ongedaan maken);
 • "_parent": de koppeling wordt geopend in het frame één niveau hoger dan het huidige niveau (werkt hetzelfde als "_self" indien dit reeds het hoogste niveau is);
 • "_blank": een nieuw venster/tabblad wordt geopend voor de koppeling.

Officieel is de waarde hoofdletterongevoelig, maar in de praktijk meestal niet. Waarden die beginnen met een underscore anders dan de bovengenoemde mogen niet gebruikt worden.

Aangezien geen van de gangbare browsers websitenavigatie via <link>-elementen aanbiedt, heeft dit attribuut op <link>-elementen doorgaans geen nut. Sinds (X)HTML5 mag het ook niet meer op <link>-elementen worden toegepast.

 • <a target="…" … > … </a>
 • <area target="…" … />
 • <base target="…" … />
 • <form target="…" … > … </form>
 • <link target="…" … />
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

type-attribuut

Het type-attribuut geeft aan naar wat voor bestandstype wordt verwezen. Elk MIME-type kan hiervoor worden gebruikt.

Vooral bij het <link>-element wordt dit attribuut vaak gebruikt, hoewel het bij het <a>-element net zo goed kan. Met CSS 3 kan aan <a>-elementen bijvoorbeeld een stijl worden gegeven afhankelijk van het doeltype.

Enkele voorbeelden van MIME-types zijn:

 • <a type="…" … > … </a>
 • <area type="…" … />
 • <link type="…" … />

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE 6.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox niet
 • Safari 1.0+
 • Opera niet

charset-attribuut

Met het charset-attribuut kon worden vastgelegd wat de karakterset is van het document waarnaar verwezen wordt. Het is vervallen sinds XHTML 2.0 en (X)HTML5.

 • <a charset="…" … > … </a>
 • <link charset="…" … />
 • HTML niet
 • XHTML niet
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

ping-attribuut

Het ping-attribuut is een door spaties gescheiden lijst van internetadressen waarnaar een POST-aanvraag wordt verzonden zodra de bezoeker de link volgt. Dit attribuut moet een alternatief bieden voor de praktijk waarin het href-attribuut naar een bezoekersteller verwijst die dan weer een redirect geeft naar de bestemmingssite. Bij gebruik van het ping-attribuut kan echter gelijktijdig de bezoekersteller worden geïnformeerd en de bestemmingspagina worden geladen, waardoor de bezoekersteller niet meer voor een vertraging in het volgen van de koppeling zorgt.

Dit attribuut is geschrapt door het W3c en wordt momenteel doorontwikkeld binnen de WHATWG om ‘na HTML5’ te worden geïntroduceerd.

 • <a ping="…" … > … </a>
 • <area ping="…" … />
 • <link ping="…" … />