XHTML5.NL

<textarea>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <textarea>-element definieert een tekstvak. Meestal wordt zo'n tekstvak in een formulier geplaatst om de gebruiker een onopgemaakte tekst van meerdere regels in te laten voeren.

De inhoud van het element specificeert de tekst die standaard in het vak wordt getoond. De inhoud mag geen elementen bevatten.

De tekst van het tekstvak wordt meestal weergegeven met een vaste letterbreedte. Om dit ongedaan te maken, kan de CSS-eigenschap font-family worden gebruikt.

 • <textarea … > … </textarea>

autofocus-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het autofocus-attribuut.

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

cols-attribuut

Het cols-attribuut is een getal dat de breedte van het tekstvak aangeeft als aantal karakters.

Indien geen lettertype met vaste letterbreedte wordt gebruikt, is dit gebaseerd op de gemiddelde karakterbreedte.

Sinds (X)HTML5 is dit attribuut niet meer verplicht en is de standaardwaarde "20".

 • <textarea cols="…" … > … </textarea>

disabled-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het disabled-attribuut.

form-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het form-attribuut.

 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 4.0+
 • Safari 4.0+
 • Opera 9.6+ *

maxlength-attribuut

Het maxlength-attribuut werkt hetzelfde als het gelijknamige attribuut op het <input>-element.

Opera toont wel een melding bij een tekstveld met te veel tekst als de gebruiker dit probeert te verzenden, maar verzendt het formulier ondertussen toch.

 • <textarea maxlength="…" … > … </textarea>

name-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het name-attribuut.

placeholder-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het placeholder-attribuut.

readonly-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het readonly-attribuut.

required-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het required-attribuut.

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

rows-attribuut

Het rows-attribuut is een getal dat de hoogte van het tekstvak aangeeft als aantal zichtbare regels. De gebruiker kan nog wel meer tekst invoeren, maar dan verschijnt een schuifbalk.

Sinds (X)HTML5 is dit attribuut niet meer verplicht en is de standaardwaarde "2".

 • <textarea rows="…" … > … </textarea>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox niet
 • Safari 1.0+
 • Opera 7.0+

wrap-attribuut

Het wrap-attribuut bepaalt wat er moet gebeuren als de lengte van sommige regels groter is dan de waarde van het cols-attribuut.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • "soft": de tekstregels worden onafgebroken met het formulier verzonden;
 • "hard": de browser voegt waar nodig regelovergangen in en de zo ontstane afgebroken tekst wordt met het formulier verzonden.

De standaardwaarde is "soft".

In beide gevallen breken browsers de regels in de weergave op het scherm wel af. Het attribuut bepaalt dus alleen hoe de server die het formulier verwerkt de tekst ontvangt.

 • <textarea wrap="…" … > … </textarea>