XHTML5.NL

<table>-element (X)HTML

 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0+
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <table>-element is een element op blokniveau dat een tabel beschrijft.

De inhoud bestaat achtereenvolgens uit:

 • <table … > … </table>
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox 1.0–3.5
 • Safari niet
 • Opera niet

summary-attribuut

Het summary-attribuut heeft als waarde een omschrijving van de tabel. Hierin kunnen bijvoorbeeld het doel en de structuur worden uitgelegd. Dit attribuut is bedoeld om gebruikers van niet-visuele browsers inzicht in de tabel te laten krijgen.

 • <table summary="…" … > … </table>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

align-attribuut

Het align-attribuut gaf de uitlijning van de tabel aan. Mogelijke waarden waren "left", "center" en "right".

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschappen float of margin-left en margin-right.

 • <table align="…" … > … </table>

bgcolor-attribuut

Zie de overige attributen voor de beschrijving van het bgcolor-attribuut.

 • HTML 3.2–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

border-attribuut

Het border-attribuut was een getal dat de randdikte van de tabel in pixels aangaf. De standaardwaarde was "0".

Vervang dit attribuut door CSS.

 • <table border="…" … > … </table>
 • HTML 3.2–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

cellpadding-attribuut

Het cellpadding-attribuut was een getal dat de ruimte tussen de rand van een cel en zijn inhoud in pixels aangaf.

Vervang dit attribuut door CSS.

 • <table cellpadding="…" … > … </table>
 • HTML 3.2–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

cellspacing-attribuut

Het cellspacing-attribuut was een getal dat de ruimte tussen de tabelrand en de buitenste cellen in pixels aangaf.

Vervang dit attribuut door CSS.

 • <table cellspacing="…" … > … </table>
 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 7.1+

frame-attribuut

Het frame-attribuut specificeerde welk deel van de buitenrand van de tabel zichtbaar moeten zijn. De mogelijke waarden waren "void", "border", "above", "below", "hsides", "vsides", "lhs" en "rhs".

Vervang dit attribuut door CSS.

 • <table frame="…" … > … </table>
 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 7.1+

rules-attribuut

Het rules-attribuut specificeerde welke binnenranden van de tabel zichtbaar moeten zijn. De mogelijkheden waren "none", "groups", "rows", "cols" en "all".

Vervang dit attribuut door CSS.

 • <table rules="…" … > … </table>
 • HTML 3.2–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

width-attribuut

Het width-attribuut gaf de breedte van de tabel aan. Als het een getal was, was dit de breedte in pixels; als het een percentage was, was dit een percentage ten opzichte van de beschikbare breedte.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap width.

 • <table width="…" … > … </table>