XHTML5.NL

Overige attributen (X)HTML

 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox 1.0–3.5 *
 • Safari niet
 • Opera niet

cite-attribuut

Met het cite-attribuut wordt, afhankelijk van het element, de bron van het citaat of een uitleg van een wijziging vermeld. Dit is een koppeling naar het document waar de geciteerde tekst oorspronkelijk staat of naar het document dat de wijziging uitlegt.

In Firefox moest de URL handmatig naar de adresbalk worden gekopieerd om deze te bezoeken.

De mogelijke waarden zijn dan ook (vrijwel) gelijk aan die van het href-attribuut van andere koppelingselementen.

 • <blockquote cite="…" … > … </blockquote>
 • <del cite="…" … > … </del>
 • <ins cite="…" … > … </ins>
 • <q cite="…" … > … </q>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome 13.0+
 • Firefox 8.0+
 • Safari niet
 • Opera niet

crossorigin-attribuut

Het crossorigin-attribuut geeft aan dat Cross-Origin Resource Sharing moet worden gebruikt bij het downloaden van het afbeeldings- of mediabestand uit een ander domein. Dit werkt alleen als de server het ondersteunt.

De mogelijke waarden zijn:

 • "anonymous": cookies en authenticatie moeten worden uitgeschakeld;
 • "use-credentials": cookies en authenticatie moeten worden ingeschakeld.

Indien het attribuut afwezig is, worden cookies en authenticatie wel ingeschakeld, maar hebben scripts geen of onvolledige toegang tot het resultaat.

 • <audio crossorigin="…" … > … </audio>
 • <img crossorigin="…" … />
 • <video crossorigin="…" … > … </video>
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox 1.0–3.5
 • Safari niet
 • Opera niet

datetime-attribuut

Het datetime-attribuut geeft het tijdstip van de wijziging of van de tijdsaanduiding aan. Dit gebeurt in een vast formaat, zodat computers het kunnen lezen.

Een voorbeeld van het formaat is "2009-11-16T19:41:23+01:00". De betekenis luidt:

 • het is 16 november 2009;
 • het is 41 minuten en 23 seconden na zeven uur 's avonds;
 • de tijdzone is UTC+1 (Nederlandse wintertijd; vervang de 1 door een 2 voor zomertijd; voor andere tijdzones mag het plusteken ook een minteken zijn).

Indien sommige getallen kleiner zijn dan tien, dan moeten deze met een nul aan het begin genoteerd worden. Het attribuut heeft dus altijd dezelfde lengte. De enige uitzondering hierop is dat de aanduiding van het aantal seconden (inclusief de voorafgaande dubbele punt) mag worden weggelaten.

 • <del datetime="…" … > … </del>
 • <ins datetime="…" … > … </ins>
 • <time datetime="…" … > … </time>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

bgcolor-attribuut

Het bgcolor-attribuut specificeerde de achtergrondkleur van het element. Dit kon een hekje (#) gevolgd door zes hexadicemale cijfers zijn of een kleurnaam.

In HTML 3.2 was dit attribuut alleen toegestaan op het <body>-element. In HTML 4 en XHTML 1 is het daarnaast toegestaan op het <table>-element, het <tr>-element, het <th>-element en het <td>-element.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap background-color.

 • <body bgcolor="…" … > … </body>
 • <table bgcolor="…" … > … </table>
 • <td bgcolor="…" … > … </td>
 • <th bgcolor="…" … > … </th>
 • <tr bgcolor="…" … > … </tr>