XHTML5.NL

<pre>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <pre>-element omsluit pregeformatteerde tekst. Dit wil zeggen dat de inhoud met een lettertype met vaste letterbreedte wordt weergegeven en dat witruimte en regelovergangen in de broncode ook in het document worden getoond.

Met andere woorden zijn de CSS-eigenschappen font-family met waarde monospace en white-space met waarde pre automatisch van toepassing op dit element. Door dit element te gebruiken in plaats van slechts deze CSS-eigenschappen, geef je aan dat deze wijze van weergave semantisch relevant is.

Het <pre>-element is een element op blokniveau en de inhoud mag alleen uit inline elementen bestaan. In HTML 4 en XHTML 1 was dit hevig beperkt, maar sinds (X)HTML5 zijn alle inline elementen toegestaan.

Als in HTML de inhoud met een regelovergang begint, wordt deze regelovergang verwijderd. Dit gebeurt niet in XHTML. Het is daarom verstandig om de inhoud niet met een regelovergang te laten beginnen.

 • <pre … > … </pre>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 2.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox 1.0+
 • Safari niet
 • Opera niet

width-attribuut

Het width-attribuut was een getal dat de gewenste breedte van de ingesloten tekst als aantal karakters vastlegde, zodat de browser de lettergrootte hieraan kon aanpassen.

 • <pre width="…" … > … </pre>