XHTML5.NL

<div>-element (X)HTML

 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <div>-element is het algemene element op blokniveau. Het kan gebruikt worden wanneer een blokelement gewenst is, maar de inhoud geen semantische betekenis heeft waarvoor een ander blokelement beschikbaar is. De inhoud kan uit zowel blok- als inline elementen bestaan en daarom kunnen <div>-elementen ook elkaar insluiten.

Dit element wordt dikwijls gebruikt in combinatie met CSS en/of JavaScript. Het <span>-element is de inline variant hiervan.

 • <div … > … </div>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

align-attribuut

Het align-attribuut gaf de uitlijning aan. Mogelijke waarden waren "left", "right", "center" en "justify". De eerste was de standaardwaarde.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap text-align.

 • <div align="…" … > … </div>