XHTML5.NL

<br>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <br>-element mag worden opgenomen binnen elementen met tekstuele inhoud om een overgang naar een nieuwe regel aan te duiden. Het heeft zelf geen inhoud.

 • <br … />

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

clear-attribuut

Het clear-attribuut gaf aan dat de kantlijn vrij moet zijn op de plaats waar de tekst volgend op het <br>-element wordt geplaatst.

Er waren vier mogelijkheden:

 • "none": de kantlijnen hoeven niet vrij te zijn (standaardwaarde);
 • "left": de linkerkantlijn moet vrij zijn;
 • "right": de rechterkantlijn moet vrij zijn;
 • "all": beide kantlijnen moeten vrij zijn.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap clear.

 • <br clear="…" … />