XHTML5.NL

Tabelonderdelen (X)HTML (geschrapt)

 • HTML 3.2–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+ *
 • Safari 1.0+
 • Opera 7.0+

align-attribuut

Het align-attribuut gaf aan hoe de inhoud van de cel(len) horizontaal moest worden uitgelijnd. De mogelijke waarden waren "left", "center", "right", "justify" en "char".

De waarde "char" wordt slecht ondersteund. Firefox ondersteunt het attribuut niet voor <col>- en <colgroup>-elementen.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap text-align.

 • <col align="…" … />
 • <colgroup align="…" … > … </colgroup>
 • <tbody align="…" … > … </tbody>
 • <td align="…" … > … </td>
 • <tfoot align="…" … > … </tfoot>
 • <th align="…" … > … </th>
 • <thead align="…" … > … </thead>
 • <tr align="…" … > … </tr>
 • HTML 3.2–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

char-attribuut

Indien het align-attribuut de waarde "char" had, bepaalde het char-attribuut het karakter waarop werd uitgelijnd. Bij het uitlijnen werden al deze symbolen dan boven elkaar geplaatst.

Bij een kolom met decimale getallen ligt bijvoorbeeld de komma voor de hand. De waarde is dan ",".

De standaardwaarde is afhankelijk van de taal.

 • <col char="…" … />
 • <colgroup char="…" … > … </colgroup>
 • <tbody char="…" … > … </tbody>
 • <td char="…" … > … </td>
 • <tfoot char="…" … > … </tfoot>
 • <th char="…" … > … </th>
 • <thead char="…" … > … </thead>
 • <tr char="…" … > … </tr>
 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

charoff-attribuut

Indien het align-attribuut de waarde "char" had, specificeerde het charoff-attribuut op welke afstand van de kantlijn dit karakter moet komen te staan. Dit kan een getal in pixels of een percentage van de celbreedte zijn.

 • <col charoff="…" … />
 • <colgroup charoff="…" … > … </colgroup>
 • <tbody charoff="…" … > … </tbody>
 • <td charoff="…" … > … </td>
 • <tfoot charoff="…" … > … </tfoot>
 • <th charoff="…" … > … </th>
 • <thead charoff="…" … > … </thead>
 • <tr charoff="…" … > … </tr>
 • HTML 3.2–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+ *
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

valign-attribuut

Het valign-attribuut gaf aan hoe de inhoud van de cel(len) verticaal moest worden uitgelijnd. De mogelijke waarden waren "top", "baseline", "middle" en "bottom".

Firefox ondersteunt het attribuut niet voor <col>- en <colgroup>-elementen.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap vertical-align.

 • <col valign="…" … />
 • <colgroup valign="…" … > … </colgroup>
 • <tbody valign="…" … > … </tbody>
 • <td valign="…" … > … </td>
 • <tfoot valign="…" … > … </tfoot>
 • <th valign="…" … > … </th>
 • <thead valign="…" … > … </thead>
 • <tr valign="…" … > … </tr>