XHTML5.NL

<col>-element (X)HTML

 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 4.0+

Het <col>-element kan worden opgenomen binnen het <colgroup>-element. Het definieert dan een kolom of kolomsubgroup uit de kolomgroep.

Tot (X)HTML5 kon het ook rechtstreeks in het <table>-element worden opgenomen. Het diende dan als betekenisloos alternatief voor het <colgroup>-element.

 • <col … />
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 7.0+

span-attribuut

Het span-attribuut heeft als waarde het aantal kolommen dat bij de kolomsubgroep hoort. De kolomsubgroep is hierbij een subgroep van de kolomgroep van het <colgroup>-element. De standaardwaarde is "1".

 • <col span="…" … />

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

align-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het align-attribuut.

char-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het char-attribuut.

charoff-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het charoff-attribuut.

valign-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het valign-attribuut.

 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE 4.0+ *
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 5.0+ *

width-attribuut

Het width-attribuut werkte hetzelfde als het gelijknamige attribuut van het <colgroup>-element.

 • <col width="…" … />