XHTML5.NL

Afbeeldingsknoppen (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

alt-attribuut

Het alt-attribuut wordt gebruikt als het type "image" is en werkt dan hetzelfde als het gelijknamige attribuut van het <img>-element. Er is wel het verschil aanwezig dat het attribuut op een <input>-element altijd verplicht is en nooit leeg mag zijn.

 • <input alt="…" … />
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 4.0+

height-attribuut

Het height-attribuut wordt gebruikt als het type "image" is en werkt dan hetzelfde als het gelijknamige attribuut van het <img>-element.

 • <input height="…" … />
 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

src-attribuut

Het src-attribuut wordt gebruikt als het type "image" is en werkt dan hetzelfde als het gelijknamige attribuut van het <img>-element.

 • <input src="…" … />
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 4.0+

width-attribuut

Het width-attribuut wordt gebruikt als het type "image" is en werkt dan hetzelfde als het gelijknamige attribuut van het <img>-element.

 • <input width="…" … />

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 2.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

align-attribuut

Het align-attribuut werd gebruikt als het type "image" is en werkte dan hetzelfde als het gelijknamige attribuut van het <img>-element.

 • <input align="…" … />
 • HTML 4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

ismap-attribuut

Het ismap-attribuut werd gebruikt als het type "image" is en werkte dan hetzelfde als het gelijknamige attribuut van het <img>-element.

Sinds (X)HTML5 moet het gedrag van dit attribuut altijd worden toegepast.

 • <input ismap="ismap" … />
 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE niet
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 6.0+

usemap-attribuut

Het usemap-attribuut werd gebruikt als het type "image" is en werkte dan hetzelfde als het gelijknamige attribuut van het <img>-element.

 • <input usemap="…" … />