XHTML5.NL

<menu>-element (X)HTML

 • HTML 2.0–4.01T, 5+
 • XHTML 1.0T, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <menu>-element definieert een lijst van commando's. Elk omsloten <li>-element is een commando. In (X)HTML5 zijn ook andere elementen toegestaan, bijv. als de commando's in tekst worden beschreven.

Als het type-attribuut gebruikt is, gelden er echter andere regels voor de inhoud:

 • <menu … > … </menu>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

label-attribuut

Wanneer het <menu>-element binnen een ander <menu>-element is opgenomen, definieert het een submenu. Het label-attribuut wordt dan gebruikt om dit submenu een label te geven zodat de gebruiker het submenu kan herkennen.

 • <menu label="…" … > … </menu>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

type-attribuut

Indien het type-attribuut is opgenomen, verandert het menu van een simpele lijst van commando's in:

 • een contextmenu (rechtermuisklikmenu) als de waarde "context" is;
 • een werkbalk indien de waarde "toolbar" is.

Zoals hierboven reeds vermeld veranderen de eisen aan de inhoud van het element. De commando's van het menu kunnen door verschillende elementen worden aangegeven:

 • <menu type="…" … > … </menu>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 2.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

compact-attribuut

Het booleaanse compact-attribuut gaf aan dat de lijst van commando's compact moet worden weergegeven door de browser.

 • <menu compact="compact" … > … </menu>