XHTML5.NL

Disclaimer

Hoewel deze website met zorg is samengesteld, kan de auteur geen enkele garantie bieden wat betreft de juistheid van de inhoud van deze website. De auteur draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website. De auteur kan tevens niet verantwoordelijk worden gesteld voor zet- en drukfouten. Het gebruik van deze website geschiedt geheel op eigen risico.

Ook draagt de auteur geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s waarnaar een koppeling is opgenomen op deze website.

Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden zelfs wanneer de auteur redelijkerwijs van een fout of probleem had kunnen of moeten weten.

Deze disclaimer kan op elk moment worden gewijzigd. Blijft u de website na eventuele wijzigingen gebruiken, dan gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Laatst gewijzigd: 29 januari 2010