XHTML5.NL

<li>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <li>-element definieert een item uit een lijst. Het kan voorkomen binnen de elementen <ol>, <ul>, <menu> en <dir>.

De inhoud mag zowel uit inline elementen als uit elementen op blokniveau bestaan.

 • <li … > … </li>
 • HTML 3.2–4.01T, 5+
 • XHTML 1.0T, 2.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

value-attribuut

Het value-attribuut is alleen toegestaan indien het item onderdeel van een <ol>-element is, en specificeert dan het volgnummer dat van het item. De waarde is dus een getal. Indien dit attribuut afwezig is, nummert de browser de items automatisch.

 • <li value="…" … > … </li>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

type-attribuut

Het type-attribuut werd aangegeven om het type markering van het lijstitem te wijzigen. Mogelijke waarden waren:

 • "disc": gesloten cirkel;
 • "circle": open cirkel;
 • "square": vierkant;
 • "1": getallen;
 • "a": kleine letters;
 • "A": hoofdletters;
 • "i": Romeinse cijfers in kleine letters;
 • "I": Romeinse cijfers in hoofdletters.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap list-style-type.

 • <li type="…" … > … </li>