XHTML5.NL

<a>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <a>-element definieert een hyperlink. Door deze aan te klikken, navigeert de bezoeker naar de webpagina die wordt gespecificeerd met het href-attribuut.

Indien het href-attribuut afwezig is, dan is het sinds (X)HTML5 een placeholder voor een hyperlink, oftewel een hyperlink zonder bestemming. Het <a>-element mag sinds (X)HTML5 niet meer met het name-attribuut gebruikt worden om een anker te definiëren.

 • <a … > … </a>

href-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het href-attribuut.

hreflang-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het hreflang-attribuut.

media-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het media-attribuut.

 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox 1.0–3.5
 • Safari niet
 • Opera niet

rel-attribuut

Met het rel-attribuut wordt in kernwoorden aangegeven wat de relatie is met het document waarnaar verwezen wordt.

De meeste browsers doen er niet zoveel mee bij het <a>-element; de belangrijke koppelingen die over het hele document gaan, kunnen echter ook in het <head>-gedeelte in <link>-elementen worden gespecificeerd. Als daar een relatie wordt gedefinieerd, krijgt de relatie veel meer aandacht van browsers.

Het <a>-element heeft echter ook toepassingen voor dit attribuut. Zo is er bijvoorbeeld de relatie "nofollow" om te voorkomen dat zoekmachines de link volgen. Ook kunnen in CSS hyperlinks worden opgemaakt afhankelijk van de waarde van het rel-attribuut.

Meerdere relaties kunnen worden gescheiden door spaties. De waarde is niet hoofdlettergevoelig.

 • <a rel="…" … > … </a>

target-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het target-attribuut.

type-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het type-attribuut.

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

charset-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het charset-attribuut.

 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox 1.0+
 • Safari niet
 • Opera 7.0+

coords-attribuut

Het coords-attribuut specificeerde de coördinaten van de regio die door het shape-attribuut is gedefinieerd voor een image map. De hyperlink zelf maakt deel uit van een ongeordende lijst (<ul>-element).

In (X)HTML5 moet het <area>-element gebruikt worden, dat ook al sinds HTML 3.2 beschikbaar was. Het is dus raadzaam het <area>-element hiervoor te gebruiken.

 • <a coords="…" … > … </a>
 • HTML 3.2–5O
 • XHTML 1.0T, 5O
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

name-attribuut

Het name-attribuut werd gebruikt om een anker te definiëren op de pagina. Elders kunnen dan hyperlinks worden gemaakt die naar een specifiek deel van de pagina verwijzen in plaats van simpelweg het begin door een hekje (#) en de waarde van het name-attribuut achter de link te plakken.

Sinds XHTML 2.0 en (X)HTML5 moet dit echter niet meer met name-attributen maar met id-attributen. Het <a>-element is nu niet meer nodig voor ankers. Gebruik voortaan id-attributen op elementen die het begin van een nieuw paginadelen markeren. In (X)HTML5 bestaat het attribuut nog wel, maar is het Obsolete.

 • <a name="…" … > … </a>

ping-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het ping-attribuut.

 • HTML 3.2–4.01
 • XHTML 1.0–2.0
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox 1.0–3.5
 • Safari niet
 • Opera niet

rev-attribuut

Het rev-attribuut was feitelijk het omgekeerde van het rel-attribuut: het geeft aan wat het andere document voor relatie met dit document heeft. Via CSS kon dit eventueel gebruikt worden om de hyperlink op te maken.

 • <a rev="…" … > … </a>
 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox 1.0+
 • Safari niet
 • Opera 7.0+

shape-attribuut

Het shape-attribuut specificeerde de vorm van de regio waarop geklikt mag worden. Zie het coords-attribuut voor meer informatie.

 • <a shape="…" … > … </a>