XHTML5.NL

Structuur van een (X)HTML-document

Webpagina’s worden geschreven in de Hypertext Markup Language (HTML) of de Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). In dit tweede hoofdstuk zeg je de wereld hiermee hallo.

Twee talen

XHTML is de verzameling elementen en attributen voor XML waar webpagina’s en -documenten mee worden gemaakt. Deze zijn te herkennen aan de naamruimte ‘http://www.w3.org/1999/xhtml’.

HTML is de voorloper van XHTML en is niet op XML gebaseerd. HTML heeft daarom een iets andere syntaxis dan XHTML. Eén van de belangrijkste verschillen is dat HTML geen foutmeldingen geeft als je een syntaxisfout maakt en XHTML wel. HTML is echter nog steeds relevant om te leren aangezien de browser Internet Explorer tot en met versie 8 geen XHTML ondersteunt.

En nu?

Of je browser een bestand als HTML of XHTML ziet, is standaard afhankelijk van de bestandsextensie (.html voor HTML, .xhtml of .xml voor XHTML). Tenzij je de configuratie van de webserver verandert, moet je dus de extensie .html kiezen om je webpagina in Internet Explorer te laten werken.

Voor nu is belangrijk dat om een XML-document als HTML te laten werken, de volgende regel helemaal bovenin de XML-code moet worden toegevoegd:

<!DOCTYPE html>

Op deze website zal je geleerd worden documenten te maken die zowel geldig zijn in XHTML als in HTML. In het XHTML5.NL-laboratorium kun je kiezen of de browser een document als XHTML of HTML moet zien.

Hoofd en lichaam

Nu dit is besproken, kan aan de daadwerkelijke documentstructuur worden begonnen. Een (X)HTML-document bestaat uit twee delen: het hoofd en het lichaam.

Het hoofd is de inhoud van het <head>-element. Dit gedeelte bevat meta-informatie die betrekking heeft op het gehele document. Er is één verplicht stukje meta-informatie en dat is de documenttitel, die in het <title>-element wordt opgenomen.

Het lichaam is de inhoud van het <body>-element. Hierin staat de daadwerkelijke inhoud van het document die in de browser wordt getoond.

Totaalbeeld

Hoofd en lichaam worden samen gegroepeerd in het <html>-element, dat tevens het hoofdelement van elk document is.

Dit alles levert het volgende totaalbeeld op van een zo eenvoudig mogelijk (X)HTML-document:

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Hallo Wereld</title>
</head>
<body>
Ik zeg hallo tegen de wereld.
</body>
</html>