XHTML5.NL

Leermateriaal

Inhoud van dit gedeelte:

Beginselen van XML
Extensible Markup Language (XML) is een taal om gegevens gestructureerd als tekst op te slaan. In dit eerste hoofdstuk worden hiervan de relevante beginselen uitgelegd, die later nodig zullen blijken voor het bouwen van webpagina’s.
Structuur van een (X)HTML-document
Webpagina’s worden geschreven in de Hypertext Markup Language (HTML) of de Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). In dit tweede hoofdstuk zeg je de wereld hiermee hallo.
Koppen en alinea’s
Nu je een basaal document kunt maken, wordt het tijd de tekst van het document onder te verdelen in secties met koppen en alinea’s. Je maakt een krantenartikel.