XHTML5.NL

<html>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <html>-element is het overkoepelende element dat het hele bestand beslaat. Het heeft twee kinderen: de eerste is <head>, de tweede is <body> (normaal) of <frameset> (als pagina is opgebouwd uit frames).

In HTML wordt het <html>-element automatisch ingevoegd indien afwezig, in XHTML is wel verplicht het <html>-element expliciet te vermelden.

 • <html … > … </html>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome 4.0+
 • Firefox 3.5+
 • Safari 4.0+
 • Opera 10.6+

manifest-attribuut

Het manifest-attribuut geeft de locatie van het manifestbestand gerelateerd aan het document. Het manifestbestand, van het type text/cache-manifest, geeft instructies welke bestanden in cache moeten worden opgeslagen om een webapplicatie offline te kunnen gebruiken.

 • <html manifest="…" … > … </html>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T, 2.0
 • IE 6.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox niet
 • Safari 1.0+
 • Opera niet

version-attribuut

Het version-attribuut gaf aan welke versie van HTML het document gebruikt. Het is geïntroduceerd in HTML 3.2 en had toen als waarde "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN". Voor HTML 4.01 Transitional is de waarde "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN".

Het attribuut is opgevolgd door de DOCTYPE-declaratie.

 • <html version="…" … > … </html>