XHTML5.NL

<body>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <body>-element is opgenomen in het <html>-element en omsluit het volledige document. Het <head>-element dat eraan voorafgaat, omsluit meta-informatie die het gehele document beschrijft.

In XHTML is het <body>-element verplicht, in HTML wordt het element indien afwezig door de browser ingevoegd.

De inhoud bestaat uit blokelementen die het document vormen. In HTML 4 Transitional en XHTML 1.0 Transitional mochten ook rechtstreeks inline elementen worden opgenomen.

 • <body … > … </body>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

background-attribuut

Het background-attribuut specificeerde de achtergrondafbeelding van het document. Deze werd gegeven in de vorm van een koppeling naar een afbeeldingsbestand.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap background-image.

 • <body background="…" … > … </body>

bgcolor-attribuut

Zie de overige attributen voor de beschrijving van het bgcolor-attribuut.

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

text-attribuut

Het text-attribuut specificeerde de tekstkleur. Dit kon een hekje (#) gevolgd door zes hexadicemale cijfers zijn of een kleurnaam.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap color.

 • <body text="…" … > … </body>