XHTML5.NL

<title>-element (X)HTML

  • HTML 2.0+
  • XHTML 1.0+
  • IE 1.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 2.1+

Het <title>-element moet verplicht eenmaal worden opgenomen in het <head>-element en definieert de titel van het element. De inhoud van het element mag geen elementen bevatten en is tekst die de titel vormt.

Browsers geven de titel weer in de titelbalk van het browservenster en/of als naam van het tabblad waarin de pagina staat.

  • <title … > … </title>