XHTML5.NL

<ul>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <ul>-element specificeert een ongeordende (ongenummerde) lijst. De inhoud van het element bestaat uit <li>-elementen, die de items van de lijst vormen.

 • <ul … > … </ul>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 2.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

compact-attribuut

Het booleaanse compact-attribuut kon gebruikt worden om aan te geven dat de lijst compact moest worden weergegeven.

 • <ul compact="compact" … > … </ul>
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

type-attribuut

Het type-attribuut werd aangegeven om het type markering van de lijst te wijzigen. Mogelijke waarden waren:

 • "disc": gesloten cirkel;
 • "circle": open cirkel;
 • "square": vierkant;

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap list-style-type.

 • <ul type="…" … > … </ul>