XHTML5.NL

<small>-element (X)HTML

  • HTML 3.2+
  • XHTML 1.0–1.1, 5+
  • IE 4.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 3.0+

Het <small>-element wordt gebruikt om zijdelingse opmerkingen te markeren. Het element geeft de ingesloten tekst als het ware een 'inverse nadruk'.

Browsers geven deze tekst kleiner weer dan omringende tekst. Dit kan eventueel worden aangepast met de CSS-eigenschap font-size.

Het is een inline element en de inhoud mag alleen uit inline elementen bestaan. Irrelevante elementen op blokniveau dienen met het <aside>-element omsloten te worden.

Vóór (X)HTML5 werd bovenstaande semantische betekenis nog niet gebruikt en was het <small>-element simpelweg het tegenovergestelde van een <big>-element.

  • <small … > … </small>