XHTML5.NL

<rtc>-element (X)HTML (geschrapt)

  • HTML niet
  • XHTML 1.1–2.0
  • IE niet
  • Chrome niet
  • Firefox niet
  • Safari niet
  • Opera niet

In geval van ingewikkelde Ruby-opmaak werd het <rtc>-element gebruikt om <rt>-elementen te groeperen. Het had zelf een <ruby>-element als ouder.

Dit element moet sinds (X)HTML5 worden weggelaten.

  • <rtc … > … </rtc>