XHTML5.NL

<applet>-element (X)HTML (geschrapt)

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

Het <applet>-element werd gebruikt om Java-applets in te sluiten in documenten. Het width-attribuut en het height-attribuut waren samen met ofwel het code-attribuut ofwel het object-attribuut verplicht.

De inhoud van het element bestond uit alternatieve inhoud, dat blokelementen en inline elementen kon bevatten. Aan het begin van de inhoud konden ook met <param>-elementen parameters voor de applet worden opgegeven.

In HTML 4 en XHTML 1 bestaat het element alleen nog in het Transitional-documenttype. In (X)HTML5 bestaat het element helemaal niet meer. Gebruik voortaan het <embed>-element.

 • <applet … > … </applet>
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5–3.6, 5.0+

align-attribuut

Het align-attribuut gaf de uitlijning aan. Mogelijke waarden waren "left", "right", "top", "middle" en "bottom". De laatste is de standaardwaarde.

Vervang dit attribuut door CSS.

 • <applet align="…" … > … </applet>
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE niet
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 7.0+

alt-attribuut

Het alt-attribuut definieert een alternatieve tekst die wordt getoond als het applet zelf niet getoond kan worden.

 • <applet alt="…" … > … </applet>
 • HTML 4.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 6.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

archive-attribuut

Het archive-attribuut geeft de locatie van het .jar-bestand of .zip-bestand aan dat het applet bevat. Het verstrekken van een archief is niet verplicht. Dit attribuut is relatief aan het codebase-attribuut.

 • <applet archive="…" … > … </applet>
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

code-attribuut

Het code-attribuut geeft aan waar het .class-bestand van het applet gevonden kan worden. Dit is ofwel het pad binnen het archief ofwel het pad vanaf het codebase-attribuut.

 • <applet code="…" … > … </applet>
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

codebase-attribuut

Het codebase-attribuut geeft het pad naar de basismap voor het Java-applet. Indien niet aanwezig geldt hetzelfde basispad als in de rest van het document.

 • <applet codebase="…" … > … </applet>
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

height-attribuut

Via het height-attribuut wordt de hoogte van het applet opgegeven. Een getal zonder eenheid is in pixels, een getal gevolgd door een procentteken (%) is een percentage van de beschikbare ruimte.

 • <applet height="…" … > … </applet>

hspace-attribuut

Zie de attributen m.b.t. marges voor de beschrijving van het hspace-attribuut.

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

name-attribuut

Het name-attribuut geeft een naam aan het applet zodat het document ermee kan communiceren. Dit attribuut is hoofdlettergevoelig.

 • <applet name="…" … > … </applet>
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

object-attribuut

Het object-attribuut kon gebruikt worden in plaats van het code-attribuut en was dan de bestandsnaam van een geserialiseerde voorstelling van het object.

 • <applet object="…" … > … </applet>

vspace-attribuut

Zie de attributen m.b.t. marges voor de beschrijving van het vspace-attribuut.

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

width-attribuut

Via het width-attribuut wordt de breedte van het applet opgegeven. Een getal zonder eenheid is in pixels, een getal gevolgd door een procentteken ('%') is een percentage van de beschikbare ruimte.

 • <applet width="…" … > … </applet>