XHTML5.NL

Karakterset ISO-8859-1 (West-Europees)

De karakterset ISO-8859-1 bevat 256 karakters, zoals in onderstaande tabel aangegeven. Een alternatieve naam voor deze karakterset is latin1. De karakterset is bruikbaar als West-Europees alfabet.

De eerste 128 posities zijn identiek aan US-ASCII en worden voor de overzichtelijkheid hieronder weggelaten.

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
80 PAD HOP BPH NBH IND NEL SSA ESA HTS HTJ VTS PLD PLU RI SS2 SS3
#x80 #x81 #x82 #x83 #x84 #x85 #x86 #x87 #x88 #x89 #x8A #x8B #x8C #x8D #x8E #x8F
90 DCS PU1 PU2 STS CCH MW SPA EPA SOS SGCI SCI CSI ST OSC PM APC
#x90 #x91 #x92 #x93 #x94 #x95 #x96 #x97 #x98 #x99 #x9A #x9B #x9C #x9D #x9E #x9F
A0 NBSP ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ SHY ® ¯
nbsp iexcl cent pound curren yen brvbar sect die copy ordf laquo not shy reg macr
B0 ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
deg pm sup2 sup3 acute micro para middot cedil sup1 ordm raquo frac14 half frac34 iquest
C0 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Agrave Aacute Acirc Atilde Auml angst AElig Ccedil Egrave Eacute Ecirc Euml Igrave Iacute Icirc Iuml
D0 Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
ETH Ntilde Ograve Oacute Ocirc Otilde Ouml times Oslash Ugrave Uacute Ucirc Uuml Yacute THORN szlig
E0 à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
agrave aacute acirc atilde auml aring aelig ccedil egrave eacute ecirc euml igrave iacute icirc iuml
F0 ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ
eth ntilde ograve oacute ocirc otilde ouml div oslash ugrave uacute ucirc uuml yacute thorn yuml