XHTML5.NL

Diakritischtekenentiteiten MathML

  • MathML 2.0+
  • HTML 5+

In andere XML-toepassingen dan MathML, moet gebruik van deze entiteiten als volgt worden aangekondigd binnen de DOCTYPE-declaratie:
<!ENTITY % isodia PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Diacritical Marks//EN//XML" "http://www.w3.org/2003/entities/2007/isodia.ent"> %isodia;
In MathML met DOCTYPE-declaratie zijn deze entiteiten automatisch beschikbaar.

Opgemerkt dient te worden dat de karakters waarnaar de entiteiten verwijzen, soms verschillen per MathML-versie.

` grave accent &grave; &#x60; &#96;
¨ diaeresis &die; &#xA8; &#168;
&uml;
¯ macron &macr; &#xAF; &#175;
´ acute accent &acute; &#xB4; &#180;
¸ cedilla &cedil; &#xB8; &#184;
ˆ modifier letter circumflex accent &circ; &#x2C6; &#710;
ˇ caron &caron; &#x2C7; &#711;
˘ breve &breve; &#x2D8; &#728;
˙ dot above &dot; &#x2D9; &#729;
˚ ring above &ring; &#x2DA; &#730;
˛ ogonek &ogon; &#x2DB; &#731;
˜ small tilde &tilde; &#x2DC; &#732;
˝ double acute accent &dblac; &#x2DD; &#733;

Unicode-blokken

De entiteiten op deze pagina hebben betrekking op karakters uit de volgende Unicode-blokken: