XHTML5.NL

Standaardentiteiten XML

  • XML 1.0+
  • HTML 2.0+ *

Deze vijf karakterentiteiten zijn automatisch beschikbaar in XML. Het bestaan ervan is wenselijk omdat deze karakters binnen XML een speciale betekenis hebben en anders alleen met numerieke karakterreferenties te gebruiken zouden zijn.

Deze entiteiten zijn tevens beschikbaar in HTML. Tot HTML5 was ' echter niet beschikbaar.

" quotation mark " " "
& ampersand & & &
' apostrophe ' ' '
< less-than sign &lt; &#x3C; &#60;
> greater-than sign &gt; &#x3E; &#62;

Met behulp van de DOCTYPE-declaratie mogen naar eigen inzicht extra entiteiten worden gedefinieerd naast deze standaardentiteiten, van welke de betekenissen eventueel ook uit meerdere karakters kunnen bestaan. In HTML kan dat niet, maar zijn er automatisch 248 extra entiteiten beschikbaar.

Unicode-blokken

De entiteiten op deze pagina hebben betrekking op karakters uit de volgende Unicode-blokken: