XHTML5.NL

<var>-element (X)HTML

  • HTML 2.0+
  • XHTML 1.0+
  • IE 4.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 2.1+

Het <var>-element omsluit de naam van een variabele. Het is een inline element.

Browsers geven de inhoud meestal cursief weer. Met de CSS-eigenschap font-style kan dit eventueel worden aangepast.

  • <var … > … </var>