XHTML5.NL

<tfoot>-element (X)HTML

  • HTML 4.0+
  • XHTML 1.0+
  • IE 3.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 4.0+

Het <tfoot>-element bevat de rijen die de verschillende kolommen van de tabel afsluiten. Dit kunnen bijvoorbeeld totalen van de kolommen zijn.

Als de tabel wordt afgedrukt en deze niet op één pagina past, dan wordt de inhoud van <tfoot> op elke bladzijde herhaald.

  • <tfoot … > … </tfoot>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

align-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het align-attribuut.

char-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het char-attribuut.

charoff-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het charoff-attribuut.

valign-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het valign-attribuut.