XHTML5.NL

<td>-element (X)HTML

 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0+
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <td>-element wordt opgenomen in een <tr>-element en definieert een cel uit de rij van de tabel.

De inhoud mag of elementen op blokniveau, of inline elementen bevatten.

 • <td … > … </td>

colspan-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelcellen voor de beschrijving van het colspan-attribuut.

headers-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelcellen voor de beschrijving van het headers-attribuut.

rowspan-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelcellen voor de beschrijving van het rowspan-attribuut.

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

abbr-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelcellen voor de beschrijving van het abbr-attribuut.

align-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het align-attribuut.

axis-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelcellen voor de beschrijving van het axis-attribuut.

bgcolor-attribuut

Zie de overige attributen voor de beschrijving van het bgcolor-attribuut.

char-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het char-attribuut.

charoff-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het charoff-attribuut.

height-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelcellen voor de beschrijving van het height-attribuut.

nowrap-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelcellen voor de beschrijving van het nowrap-attribuut.

 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–2.0
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

scope-attribuut

Het scope-attribuut werkte hetzelfde als het gelijknamige attribuut van het <th>-element (mits het <td>-element als kop gebruikt werd).

 • <td scope="…" … > … </td>

valign-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het valign-attribuut.

width-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelcellen voor de beschrijving van het width-attribuut.