XHTML5.NL

<tbody>-element (X)HTML

  • HTML 4.0+
  • XHTML 1.0+
  • IE 3.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 4.0+

Het <tbody>-element bevat de rijen met de werkelijke data-inhoud van de tabel. De inhoud bestaat uit één of meer <tr>-elementen.

Meerdere <tbody>-elementen kunnen onder elkaar worden toegepast om rijen te groeperen.

  • <tbody … > … </tbody>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

align-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het align-attribuut.

char-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het char-attribuut.

charoff-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het charoff-attribuut.

valign-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het valign-attribuut.