XHTML5.NL

<strong>-element (X)HTML

  • HTML 2.0+
  • XHTML 1.0+
  • IE 1.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 2.1+

Het <strong>-element geeft aan dat er de ingesloten tekst belangrijk is. Het behoort tot de inline elementen.

De meeste browsers vertalen dit naar een vette weergave. Dit kan eventueel ongedaan worden gemaakt via de CSS-eigenschap font-weight.

Het relatieve belang van tekst kan verder worden vergroot door meerdere <strong>-elementen te 'stapelen'.

  • <strong … > … </strong>