XHTML5.NL

<section>-element (X)HTML

  • HTML 5+
  • XHTML 2.0+
  • IE 9.0+
  • Chrome 12.0+
  • Firefox 4.0+
  • Safari 5.1+
  • Opera niet

Het <section>-element omsluit een sectie binnen een document. Het is daardoor vergelijkbaar met het <article>-element, met als verschil dat bij het <section>-element wél betekenis verloren gaat indien het uit zijn context wordt gehaald.

Dit element kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een hoofdstuk binnen een boek. Meerdere <section>-elementen kunnen ook binnen elkaar worden gestapeld, bijvoorbeeld voor een paragraaf binnen een hoofdstuk.

  • <section … > … </section>