XHTML5.NL

<progress>-element (X)HTML

 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 10.0+
 • Chrome 6.0+
 • Firefox 6.0+
 • Safari 6.0+
 • Opera 11.0+

Het <progress>-element is een voortgangsindicator.

De inhoud wordt weergegeven indien het element niet wordt ondersteund. Indien er wel ondersteuning is, wordt de inhoud wel doorzocht naar een getal, bijvoorbeeld een percentage, dat de voortgang aangeeft. Als alternatief kan de voortgang met de attributen worden gespecificeerd. De inhoud mag ook inline elementen bevatten.

Als er geen getal in de inhoud van het element voorkomt en er geen attributen zijn gebruikt, is onbekend in hoeverre de opdracht voltooid is.

 • <progress … > … </progress>

form-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het form-attribuut.

 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 10.0+
 • Chrome 6.0+
 • Firefox 6.0+
 • Safari 6.0+
 • Opera 11.0+

max-attribuut

Het max-attribuut is een getal dat aangeeft bij welke waarde van het value-attribuut de opdracht voltooid is. De standaardwaarde is "1".

 • <progress max="…" … > … </progress>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 10.0+
 • Chrome 6.0+
 • Firefox 6.0+
 • Safari 6.0+
 • Opera 11.0+

value-attribuut

Het value-attribuut is een getal dat aangeeft hoe ver de taak is gevorderd. Deze waarde ligt tussen "0" en het max-attribuut. De standaardwaarde wordt bepaald door de inhoud van het element.

 • <progress value="…" … > … </progress>