XHTML5.NL

<p>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <p>-element omsluit een alinea of vormt meer in het algemeen een thematische groepering. Het is een element op blokniveau en mag als inhoud alleen inline elementen bevatten.

Browsers tonen boven en onder het element witruimte. Dit kan eventueel worden aangepast via de CSS-eigenschappen margin-top en margin-bottom.

 • <p … > … </p>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

align-attribuut

Het align-attribuut gaf de uitlijning van de alinea aan. Mogelijke waarden waren "left", "right", "center" en "justify". De eerste was de standaardwaarde.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap text-align.

 • <p align="…" … > … </p>