XHTML5.NL

<nav>-element (X)HTML

  • HTML 5+
  • XHTML 5+
  • IE 9.0+
  • Chrome 12.0+
  • Firefox 4.0+
  • Safari 5.1+
  • Opera niet

Het <nav>-element omsluit een blok met koppelingen ten behoeve van navigatie. Dit kan bijvoorbeeld een navigatiemenu van een website zijn.

Spraaksyntehsizers kunnen bijvoorbeeld dit element overslaan bij het voorlezen, zodat de gebruiker sneller de daadwerkelijke inhoud van het document te horen krijgt.

  • <nav … > … </nav>