XHTML5.NL

<legend>-element (X)HTML

 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 7.0+

Het <legend>-element mag als eerste kind van een <fieldset>-element gebruikt worden om de groep een titel te geven.

Deze titel wordt doorgaans weergegeven in de rand van de groep.

De inhoud mag alleen inline elementen bevatten.

 • <legend … > … </legend>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 4.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera niet

align-attribuut

Het align-attribuut bepaalde aan welke kant van de groep de titel moest worden geplaatst. De mogelijke waarden waren "top", "bottom", "left" en "right", waarvan de derde de standaardwaarde was.

 • <legend align="…" … > … </legend>