XHTML5.NL

<ins>-element (X)HTML

  • HTML 4.0+
  • XHTML 1.0–1.1, 5+
  • IE 4.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 4.0+

Het <ins>-element wordt gebruikt om aan te geven dat de inhoud later toegevoegd is. Het element is transparant.

De inhoud wordt doorgaans onderstreept weergegeven. Met de CSS-eigenschap text-decoration kan dit eventueel worden gewijzigd.

  • <ins … > … </ins>

cite-attribuut

Zie de overige attributen voor de beschrijving van het cite-attribuut.

datetime-attribuut

Zie de overige attributen voor de beschrijving van het datetime-attribuut.