XHTML5.NL

<footer>-element (X)HTML

  • HTML 5+
  • XHTML 5+
  • IE 9.0+
  • Chrome 5.0+
  • Firefox 4.0+
  • Safari 5.0+
  • Opera 11.1+

Het <footer>-element omsluit afsluitende dingen van een document, artikel of sectie. Dit kan bijvoorbeeld informatie over de auteur, copyright-informatie en de datum van de laatste wijziging zijn.

Meestal staat dit aan het eind van het document, het artikel of de sectie.

  • <footer … > … </footer>