XHTML5.NL

<figure>-element (X)HTML

  • HTML 5+
  • XHTML 5+
  • IE 9.0+
  • Chrome 5.0+
  • Firefox 4.0+
  • Safari 5.0+
  • Opera 11.1+

Het <figure>-element omsluit een deel van het document, optioneel met een titel, dat meestal door het document heen kan worden verplaatst.

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan foto's, tabellen, grafieken en dergelijke. Het gebruik van de CSS-eigenschap float ligt bij figuren voor de hand. In formele documenten staat er elders in het document minimaal één verwijzing naar de figuur.

Aan het begin of eind van de inhoud kan een <figcaption>-element voor de titel worden ingevoegd.

  • <figure … > … </figure>