XHTML5.NL

<fieldset>-element (X)HTML

  • HTML 4.0+
  • XHTML 1.0+
  • IE 4.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 6.0+

Het <fieldset>-element wordt gebruikt om controle-elementen te groeperen. De inhoud van het element wordt omsloten door een lijn. Met het <legend>-element kan de groep een titel krijgen.

Het is toegestaan om het element ook buiten een formulier te gebruiken om losse controle-elementen te groeperen. Het element mag ook andere elementen bevatten dan uitsluitend controle-elementen.

  • <fieldset … > … </fieldset>