XHTML5.NL

<em>-element (X)HTML

  • HTML 2.0+
  • XHTML 1.0+
  • IE 1.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 2.1+

Het <em>-element geeft aan dat er nadruk op de ingesloten tekst rust. Het behoort tot de inline elementen.

De meeste browsers vertalen dit naar een cursieve weergave. Dit kan eventueel ongedaan worden gemaakt via de CSS-eigenschap font-style.

Voor een extra sterke nadruk is er het <strong>-element.

  • <em … > … </em>