XHTML5.NL

<colgroup>-element (X)HTML

 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 7.0+

Het <colgroup>-element wordt opgenomen in <table>-elementen om kolommen te groeperen.

Indien het span-attribuut afwezig is, kunnen in de inhoud <col>-elementen worden opgenomen voor verdere onderverdeling.

 • <colgroup … > … </colgroup>
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 7.0+

span-attribuut

Het span-attribuut heeft als waarde het aantal kolommen dat bij de kolomgroep hoort. De standaardwaarde is "1".

Indien dit attribuut gebruikt is, moet het element leeg zijn.

 • <colgroup span="…" … > … </colgroup>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

align-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het align-attribuut.

char-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het char-attribuut.

charoff-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het charoff-attribuut.

valign-attribuut

Zie de attributen m.b.t. tabelonderdelen voor de beschrijving van het valign-attribuut.

 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE 4.0+ *
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 7.0+ *

width-attribuut

Het width-attribuut specificeerde de breedte van de kolommengroep. De waarde kon of een getal dat de breedte in pixels aangaf, of een percentage dat de breedte ten opzichte van de tabelbreedte aangaf, of een relatieve waarde, zijn.

Een relatieve waarde is een geheel getal gevolgd door een asterisk ('*')). De speciale waarde "0*" betekende dat de minimale breedte moet worden aangehouden.

Internet Explorer en Opera ondersteunen geen relatieve waarden.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap width.

 • <colgroup width="…" … > … </colgroup>