XHTML5.NL

<caption>-element (X)HTML

 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0+
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <caption>-element kan direct na het begin van het <table>-element worden geplaatst om de tabel een bijschrift te geven. Het bijschrift is dan de inhoud van het <caption>-element.

Elke tabel mag slechts één <caption>-element bevatten. Het bijschrift mag sinds (X)HTML5 niet alleen inline-elementen, maar ook elementen op blokniveau bevatten, met uitzondering van andere tabellen.

 • <caption … > … </caption>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

align-attribuut

Het align-attribuut bepaalde aan welke kant van de tabel het bijschrift moest worden geplaatst. De mogelijke waarden waren "top", "bottom", "left" en "right", waarvan de eerstgenoemde de standaardwaarde is.

De ondersteuning door browsers van dit attribuut is in oudere versies grillig: hoewel de browsers het attribuut snel hebben leren kennen, worden vaak niet alle vier de mogelijkheden correct ondersteund.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap caption-side.

 • <caption align="…" … > … </caption>