XHTML5.NL

<blockquote>-element (X)HTML

  • HTML 2.0+
  • XHTML 1.0+
  • IE 1.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 2.1+

Het <blockquote>-element is zoals de naam suggereert, een 'blok citaat'. Dit wil zeggen dat het een citaat is dat elementen op blokniveau bevat. Dit is in tegenstelling tot het <q>-element, dat voor inline citaten is.

Doorgaans geven de browsers de tekst ingesprongen weer. Dit kan met de CSS-eigenschap margin eventueel ongedaan worden gemaakt.

In HTML 4 Transitional en XHTML 1.0 Transitional mochten er ook rechtstreeks inline elementen binnen <blockquote> geplaatst worden zonder blokelementen.

  • <blockquote … > … </blockquote>

cite-attribuut

Zie de overige attributen voor de beschrijving van het cite-attribuut.