XHTML5.NL

Schriftentiteiten MathML

  • MathML 2.0+
  • HTML 5+

In andere XML-toepassingen dan MathML, moet gebruik van deze entiteiten als volgt worden aangekondigd binnen de DOCTYPE-declaratie:
<!ENTITY % isomscr PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Math Alphabets: Script//EN//XML" "http://www.w3.org/2003/entities/2007/isomscr.ent"> %isomscr;
In MathML met DOCTYPE-declaratie zijn deze entiteiten automatisch beschikbaar.

Opgemerkt dient te worden dat de karakters waarnaar de entiteiten verwijzen, soms verschillen per MathML-versie.

script small g &gscr; &#x210A; &#8458;
script capital h &Hscr; &#x210B; &#8459;
script capital i &Iscr; &#x2110; &#8464;
script capital l &Lscr; &#x2112; &#8466;
script capital r &Rscr; &#x211B; &#8475;
script capital b &Bscr; &#x212C; &#8492;
script small e &escr; &#x212F; &#8495;
script capital e &Escr; &#x2130; &#8496;
script capital f &Fscr; &#x2131; &#8497;
script capital m &Mscr; &#x2133; &#8499;
script small o &oscr; &#x2134; &#8500;
𝒜 mathematical script capital a &Ascr; &#x1D49C; &#119964;
𝒞 mathematical script capital c &Cscr; &#x1D49E; &#119966;
𝒟 mathematical script capital d &Dscr; &#x1D49F; &#119967;
𝒢 mathematical script capital g &Gscr; &#x1D4A2; &#119970;
𝒥 mathematical script capital j &Jscr; &#x1D4A5; &#119973;
𝒦 mathematical script capital k &Kscr; &#x1D4A6; &#119974;
𝒩 mathematical script capital n &Nscr; &#x1D4A9; &#119977;
𝒪 mathematical script capital o &Oscr; &#x1D4AA; &#119978;
𝒫 mathematical script capital p &Pscr; &#x1D4AB; &#119979;
𝒬 mathematical script capital q &Qscr; &#x1D4AC; &#119980;
𝒮 mathematical script capital s &Sscr; &#x1D4AE; &#119982;
𝒯 mathematical script capital t &Tscr; &#x1D4AF; &#119983;
𝒰 mathematical script capital u &Uscr; &#x1D4B0; &#119984;
𝒱 mathematical script capital v &Vscr; &#x1D4B1; &#119985;
𝒲 mathematical script capital w &Wscr; &#x1D4B2; &#119986;
𝒳 mathematical script capital x &Xscr; &#x1D4B3; &#119987;
𝒴 mathematical script capital y &Yscr; &#x1D4B4; &#119988;
𝒵 mathematical script capital z &Zscr; &#x1D4B5; &#119989;
𝒶 mathematical script small a &ascr; &#x1D4B6; &#119990;
𝒷 mathematical script small b &bscr; &#x1D4B7; &#119991;
𝒸 mathematical script small c &cscr; &#x1D4B8; &#119992;
𝒹 mathematical script small d &dscr; &#x1D4B9; &#119993;
𝒻 mathematical script small f &fscr; &#x1D4BB; &#119995;
𝒽 mathematical script small h &hscr; &#x1D4BD; &#119997;
𝒾 mathematical script small i &iscr; &#x1D4BE; &#119998;
𝒿 mathematical script small j &jscr; &#x1D4BF; &#119999;
𝓀 mathematical script small k &kscr; &#x1D4C0; &#120000;
𝓁 mathematical script small l &lscr; &#x1D4C1; &#120001;
𝓂 mathematical script small m &mscr; &#x1D4C2; &#120002;
𝓃 mathematical script small n &nscr; &#x1D4C3; &#120003;
𝓅 mathematical script small p &pscr; &#x1D4C5; &#120005;
𝓆 mathematical script small q &qscr; &#x1D4C6; &#120006;
𝓇 mathematical script small r &rscr; &#x1D4C7; &#120007;
𝓈 mathematical script small s &sscr; &#x1D4C8; &#120008;
𝓉 mathematical script small t &tscr; &#x1D4C9; &#120009;
𝓊 mathematical script small u &uscr; &#x1D4CA; &#120010;
𝓋 mathematical script small v &vscr; &#x1D4CB; &#120011;
𝓌 mathematical script small w &wscr; &#x1D4CC; &#120012;
𝓍 mathematical script small x &xscr; &#x1D4CD; &#120013;
𝓎 mathematical script small y &yscr; &#x1D4CE; &#120014;
𝓏 mathematical script small z &zscr; &#x1D4CF; &#120015;

Unicode-blokken

De entiteiten op deze pagina hebben betrekking op karakters uit de volgende Unicode-blokken: