XHTML5.NL

Openlettertype-entiteiten MathML

  • MathML 2.0+
  • HTML 5+

In andere XML-toepassingen dan MathML, moet gebruik van deze entiteiten als volgt worden aangekondigd binnen de DOCTYPE-declaratie:
<!ENTITY % isomopf PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Math Alphabets: Open Face//EN//XML" "http://www.w3.org/2003/entities/2007/isomopf.ent"> %isomopf;
In MathML met DOCTYPE-declaratie zijn deze entiteiten automatisch beschikbaar.

Opgemerkt dient te worden dat de karakters waarnaar de entiteiten verwijzen, soms verschillen per MathML-versie.

double-struck capital c &Copf; &#x2102; &#8450;
double-struck capital h &Hopf; &#x210D; &#8461;
double-struck capital n &Nopf; &#x2115; &#8469;
double-struck capital p &Popf; &#x2119; &#8473;
double-struck capital q &Qopf; &#x211A; &#8474;
double-struck capital r &Ropf; &#x211D; &#8477;
double-struck capital z &Zopf; &#x2124; &#8484;
𝔸 mathematical double-struck capital a &Aopf; &#x1D538; &#120120;
𝔹 mathematical double-struck capital b &Bopf; &#x1D539; &#120121;
𝔻 mathematical double-struck capital d &Dopf; &#x1D53B; &#120123;
𝔼 mathematical double-struck capital e &Eopf; &#x1D53C; &#120124;
𝔽 mathematical double-struck capital f &Fopf; &#x1D53D; &#120125;
𝔾 mathematical double-struck capital g &Gopf; &#x1D53E; &#120126;
𝕀 mathematical double-struck capital i &Iopf; &#x1D540; &#120128;
𝕁 mathematical double-struck capital j &Jopf; &#x1D541; &#120129;
𝕂 mathematical double-struck capital k &Kopf; &#x1D542; &#120130;
𝕃 mathematical double-struck capital l &Lopf; &#x1D543; &#120131;
𝕄 mathematical double-struck capital m &Mopf; &#x1D544; &#120132;
𝕆 mathematical double-struck capital o &Oopf; &#x1D546; &#120134;
𝕊 mathematical double-struck capital s &Sopf; &#x1D54A; &#120138;
𝕋 mathematical double-struck capital t &Topf; &#x1D54B; &#120139;
𝕌 mathematical double-struck capital u &Uopf; &#x1D54C; &#120140;
𝕍 mathematical double-struck capital v &Vopf; &#x1D54D; &#120141;
𝕎 mathematical double-struck capital w &Wopf; &#x1D54E; &#120142;
𝕏 mathematical double-struck capital x &Xopf; &#x1D54F; &#120143;
𝕐 mathematical double-struck capital y &Yopf; &#x1D550; &#120144;

Unicode-blokken

De entiteiten op deze pagina hebben betrekking op karakters uit de volgende Unicode-blokken: