XHTML5.NL

Frakturentiteiten MathML

  • MathML 2.0+
  • HTML 5+

In andere XML-toepassingen dan MathML, moet gebruik van deze entiteiten als volgt worden aangekondigd binnen de DOCTYPE-declaratie:
<!ENTITY % isomfrk PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Math Alphabets: Fraktur//EN//XML" "http://www.w3.org/2003/entities/2007/isomfrk.ent"> %isomfrk;
In MathML met DOCTYPE-declaratie zijn deze entiteiten automatisch beschikbaar.

Opgemerkt dient te worden dat de karakters waarnaar de entiteiten verwijzen, soms verschillen per MathML-versie.

black-letter capital h &Hfr; &#x210C; &#8460;
black-letter capital i &Ifr; &#x2111; &#8465;
black-letter capital r &Rfr; &#x211C; &#8476;
black-letter capital z &Zfr; &#x2128; &#8488;
black-letter capital c &Cfr; &#x212D; &#8493;
𝔄 mathematical fraktur capital a &Afr; &#x1D504; &#120068;
𝔅 mathematical fraktur capital b &Bfr; &#x1D505; &#120069;
𝔇 mathematical fraktur capital d &Dfr; &#x1D507; &#120071;
𝔈 mathematical fraktur capital e &Efr; &#x1D508; &#120072;
𝔉 mathematical fraktur capital f &Ffr; &#x1D509; &#120073;
𝔊 mathematical fraktur capital g &Gfr; &#x1D50A; &#120074;
𝔍 mathematical fraktur capital j &Jfr; &#x1D50D; &#120077;
𝔎 mathematical fraktur capital k &Kfr; &#x1D50E; &#120078;
𝔏 mathematical fraktur capital l &Lfr; &#x1D50F; &#120079;
𝔐 mathematical fraktur capital m &Mfr; &#x1D510; &#120080;
𝔑 mathematical fraktur capital n &Nfr; &#x1D511; &#120081;
𝔒 mathematical fraktur capital o &Ofr; &#x1D512; &#120082;
𝔓 mathematical fraktur capital p &Pfr; &#x1D513; &#120083;
𝔔 mathematical fraktur capital q &Qfr; &#x1D514; &#120084;
𝔖 mathematical fraktur capital s &Sfr; &#x1D516; &#120086;
𝔗 mathematical fraktur capital t &Tfr; &#x1D517; &#120087;
𝔘 mathematical fraktur capital u &Ufr; &#x1D518; &#120088;
𝔙 mathematical fraktur capital v &Vfr; &#x1D519; &#120089;
𝔚 mathematical fraktur capital w &Wfr; &#x1D51A; &#120090;
𝔛 mathematical fraktur capital x &Xfr; &#x1D51B; &#120091;
𝔜 mathematical fraktur capital y &Yfr; &#x1D51C; &#120092;
𝔞 mathematical fraktur small a &afr; &#x1D51E; &#120094;
𝔟 mathematical fraktur small b &bfr; &#x1D51F; &#120095;
𝔠 mathematical fraktur small c &cfr; &#x1D520; &#120096;
𝔡 mathematical fraktur small d &dfr; &#x1D521; &#120097;
𝔢 mathematical fraktur small e &efr; &#x1D522; &#120098;
𝔣 mathematical fraktur small f &ffr; &#x1D523; &#120099;
𝔤 mathematical fraktur small g &gfr; &#x1D524; &#120100;
𝔥 mathematical fraktur small h &hfr; &#x1D525; &#120101;
𝔦 mathematical fraktur small i &ifr; &#x1D526; &#120102;
𝔧 mathematical fraktur small j &jfr; &#x1D527; &#120103;
𝔨 mathematical fraktur small k &kfr; &#x1D528; &#120104;
𝔩 mathematical fraktur small l &lfr; &#x1D529; &#120105;
𝔪 mathematical fraktur small m &mfr; &#x1D52A; &#120106;
𝔫 mathematical fraktur small n &nfr; &#x1D52B; &#120107;
𝔬 mathematical fraktur small o &ofr; &#x1D52C; &#120108;
𝔭 mathematical fraktur small p &pfr; &#x1D52D; &#120109;
𝔮 mathematical fraktur small q &qfr; &#x1D52E; &#120110;
𝔯 mathematical fraktur small r &rfr; &#x1D52F; &#120111;
𝔰 mathematical fraktur small s &sfr; &#x1D530; &#120112;
𝔱 mathematical fraktur small t &tfr; &#x1D531; &#120113;
𝔲 mathematical fraktur small u &ufr; &#x1D532; &#120114;
𝔳 mathematical fraktur small v &vfr; &#x1D533; &#120115;
𝔴 mathematical fraktur small w &wfr; &#x1D534; &#120116;
𝔵 mathematical fraktur small x &xfr; &#x1D535; &#120117;
𝔶 mathematical fraktur small y &yfr; &#x1D536; &#120118;
𝔷 mathematical fraktur small z &zfr; &#x1D537; &#120119;

Unicode-blokken

De entiteiten op deze pagina hebben betrekking op karakters uit de volgende Unicode-blokken: