XHTML5.NL

Latijn 1-entiteiten MathML

  • MathML 2.0+
  • HTML 5+

In andere XML-toepassingen dan MathML, moet gebruik van deze entiteiten als volgt worden aangekondigd binnen de DOCTYPE-declaratie:
<!ENTITY % isolat1 PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Added Latin 1//EN//XML" "http://www.w3.org/2003/entities/2007/isolat1.ent"> %isolat1;
In MathML met DOCTYPE-declaratie zijn deze entiteiten automatisch beschikbaar.

Opgemerkt dient te worden dat de karakters waarnaar de entiteiten verwijzen, soms verschillen per MathML-versie.

À latin capital letter a with grave &Agrave; &#xC0; &#192;
Á latin capital letter a with acute &Aacute; &#xC1; &#193;
 latin capital letter a with circumflex &Acirc; &#xC2; &#194;
à latin capital letter a with tilde &Atilde; &#xC3; &#195;
Ä latin capital letter a with diaeresis &Auml; &#xC4; &#196;
Å latin capital letter a with ring above &Aring; &#xC5; &#197;
Æ latin capital letter ae &AElig; &#xC6; &#198;
Ç latin capital letter c with cedilla &Ccedil; &#xC7; &#199;
È latin capital letter e with grave &Egrave; &#xC8; &#200;
É latin capital letter e with acute &Eacute; &#xC9; &#201;
Ê latin capital letter e with circumflex &Ecirc; &#xCA; &#202;
Ë latin capital letter e with diaeresis &Euml; &#xCB; &#203;
Ì latin capital letter i with grave &Igrave; &#xCC; &#204;
Í latin capital letter i with acute &Iacute; &#xCD; &#205;
Î latin capital letter i with circumflex &Icirc; &#xCE; &#206;
Ï latin capital letter i with diaeresis &Iuml; &#xCF; &#207;
Ð latin capital letter eth &ETH; &#xD0; &#208;
Ñ latin capital letter n with tilde &Ntilde; &#xD1; &#209;
Ò latin capital letter o with grave &Ograve; &#xD2; &#210;
Ó latin capital letter o with acute &Oacute; &#xD3; &#211;
Ô latin capital letter o with circumflex &Ocirc; &#xD4; &#212;
Õ latin capital letter o with tilde &Otilde; &#xD5; &#213;
Ö latin capital letter o with diaeresis &Ouml; &#xD6; &#214;
Ø latin capital letter o with stroke &Oslash; &#xD8; &#216;
Ù latin capital letter u with grave &Ugrave; &#xD9; &#217;
Ú latin capital letter u with acute &Uacute; &#xDA; &#218;
Û latin capital letter u with circumflex &Ucirc; &#xDB; &#219;
Ü latin capital letter u with diaeresis &Uuml; &#xDC; &#220;
Ý latin capital letter y with acute &Yacute; &#xDD; &#221;
Þ latin capital letter thorn &THORN; &#xDE; &#222;
ß latin small letter sharp s &szlig; &#xDF; &#223;
à latin small letter a with grave &agrave; &#xE0; &#224;
á latin small letter a with acute &aacute; &#xE1; &#225;
â latin small letter a with circumflex &acirc; &#xE2; &#226;
ã latin small letter a with tilde &atilde; &#xE3; &#227;
ä latin small letter a with diaeresis &auml; &#xE4; &#228;
å latin small letter a with ring above &aring; &#xE5; &#229;
æ latin small letter ae &aelig; &#xE6; &#230;
ç latin small letter c with cedilla &ccedil; &#xE7; &#231;
è latin small letter e with grave &egrave; &#xE8; &#232;
é latin small letter e with acute &eacute; &#xE9; &#233;
ê latin small letter e with circumflex &ecirc; &#xEA; &#234;
ë latin small letter e with diaeresis &euml; &#xEB; &#235;
ì latin small letter i with grave &igrave; &#xEC; &#236;
í latin small letter i with acute &iacute; &#xED; &#237;
î latin small letter i with circumflex &icirc; &#xEE; &#238;
ï latin small letter i with diaeresis &iuml; &#xEF; &#239;
ð latin small letter eth &eth; &#xF0; &#240;
ñ latin small letter n with tilde &ntilde; &#xF1; &#241;
ò latin small letter o with grave &ograve; &#xF2; &#242;
ó latin small letter o with acute &oacute; &#xF3; &#243;
ô latin small letter o with circumflex &ocirc; &#xF4; &#244;
õ latin small letter o with tilde &otilde; &#xF5; &#245;
ö latin small letter o with diaeresis &ouml; &#xF6; &#246;
ø latin small letter o with stroke &oslash; &#xF8; &#248;
ù latin small letter u with grave &ugrave; &#xF9; &#249;
ú latin small letter u with acute &uacute; &#xFA; &#250;
û latin small letter u with circumflex &ucirc; &#xFB; &#251;
ü latin small letter u with diaeresis &uuml; &#xFC; &#252;
ý latin small letter y with acute &yacute; &#xFD; &#253;
þ latin small letter thorn &thorn; &#xFE; &#254;
ÿ latin small letter y with diaeresis &yuml; &#xFF; &#255;

Unicode-blokken

De entiteiten op deze pagina hebben betrekking op karakters uit de volgende Unicode-blokken: